Regulament

1.    CARACTERISTICILE CURSEI

Acest semimaraton este o cursă sportivă pe şosea destinată sportivilor amatori şi având lungimea de 21,095 km. Traseul este între oraşele Hunedoara şi Deva, în proporţie de cca.80% pe asfalt şi cca.20% pe macadam, cu o diferenţă de nivel pozitivă însumată de 167 m şi negativă însumată de 237 m.

2.    PARTICIPARE

La ambele probe, semimaraton şi semimaraton ştafetă, pot participa persoane cu vârsta de minim 14 ani (pentru participanţii minori e necesar acordul scris al unui părinte/tutore/reprezentant legal, completat şi semnat de acesta şi prezentat de minor la ridicarea numerelor de concurs). Organizatorii recomandă participarea doar persoanelor care sunt apte de efort fizic, din punct de vedere medical. Dealtfel, participarea este strict condiţionată de acordul cu declaraţia de responsabilitate acceptată în formularul de înscriere.

3.    CATEGORII

Pentru proba de semimaraton, categoriile de participare sunt următoarele:

- Sub 30 ani feminin (F1)

- 30-45 ani feminin (F2)

- +45 ani feminin (F3)

- Sub 30 ani masculin (M1)

- 30-45 ani masculin (M2)

- +45 ani masculin (M3)

Pentru proba de ştafetă 4 concurenţi x 5,27 km există doar categoria open (general). Echipele de ştafetă pot fi consituite din orice categorie de participanţi, indiferent de vârstă (peste 14 ani) sau sex, putând fi şi mixte.

Vârstele de mai sus se consideră la data desfăşurării concursului.

Se premiază doar categoriile pentru care există la start minim 5 concurenţi. În cazul în care la o categorie s-au înscris mai puţin de 5 concurenţi, aceasta se comasează cu categoria precedentă. Se vor premia primii 3 clasaţi în clasamentele generale, feminin şi masculin, precum şi primii 3 clasaţi la fiecare din categoriile amintite mai sus. La ştafetă se vor premia primele 5 ştafete.

 

4.    PREMII

Premiile vor fi în bani, iar valoarea acestora va fi anunţată în secţiunea "Noutăţi" până cel târziu în 1 martie 2013.

 

5.    ECHIPAMENT

Obligatoriu concurenţii trebuie să poarte pe tot parcursul întrecerii numărul de concurs, la loc vizibil, pentru eventuale verificări făcute pe traseu de către organizatori. Nerespectarea acestei condiţii atrage după sine descalificarea imediată a participantului în culpă.

Recomandate: foiţă (jachetă) de ploaie, bidon cu apă, batoane sau geluri energizante, telefon mobil.

Nu sunt interzise echipamentele tip carnaval, cu condiţia ca numărul de concurs să fie vizibil şi prins pe acel echipament.

Nu este obligatorie utilizarea pantofilor de sport.

6.    CRONOMETRAJUL

Se face automat, pe baza cip-ului primit împreună cu numărul de concurs, la precizie de secundă. Pentru a evita neplăcerile cauzate de neînregistrarea parcursului concurenţilor, recomandăm prinderea cipului pe corp (picior) la o înălţime maximă de 50 cm deasupra solului. Nu vom percepe nici o garanţie pentru cip-ul de cronometraj, dar rugăm toţi participanţii să îl returneze şi avem încredere că o vor face. De menţionat că cip-ul de concurs nu poate fi folosit la alte concursuri, în cazul nereturnării lui la organizatori.

7.    ÎNSCRIERILE

Înscrierile se fac conform celor precizate la secţiunea „Înscriere”.

Taxa de participare se returnează în proporţie de 75% în cazul în care o persoană înscrisă se răzgândeşte până cel târziu în data de 15 aprilie 2013 inclusiv şi anunţă renunţarea la participare prin e-mail la organizatori. Dacă organizatorii nu sunt anunţaţi până la această dată, cei înscrişi nu vor mai primi înapoi taxa de participare. În cazul probei de ştafetă, dacă unul sau mai mulţi membri ai ştafetei renunţă la participare în acest termen, ei pot fi înlocuiţi. Anunţul de înlocuire se face către organizatori, doar prin e-mail, până cel mai târziu în 15 aprilie 2013. În cazul în care nu are loc înlocuirea iar ştafeta nu mai este completă, se consideră renunţare la participare şi se procedează ca la individual.

8.    TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de participare este în valoare de 50 lei pentru participare individuală la semimaraton şi de 200 de lei/echipă ştafetă şi e general valabilă, indiferent de data înscrierii. Înscrierile on-line se fac până cel mai târziu în data de 4 iunie, din considerente de timp în ceea ce priveşte viramentul bancar. Pentru o mai rapidă şi sigură avizare a înscrierilor, rugăm participanţii care se înscriu on-line ca - în măsura în care este posibil + să facă în aceeaşi zi sau cel târziu în ziua următoare şi viramentul bancar, în special în ultimele zile de înscriere. În zilele de 7 şi 8 iunie, înscrierile se pot face în Deva, la centrele de ridicare a kit-urilor de concurs, cu plata în numerar. 

Datele necesare pentru plata taxei de participare ("50 RON"/individual, "200 RON"/echipa stafeta) prin virament bancar:
ASOCIAŢIA SPORTIVĂ C.L.A.S. DEVA, 
C.I.F. 31051179,
Cod IBAN RO11BRMA0999100056094029,
BANCA ROMÂNEASCĂ DEVA.

Pentru concurentii din strainatate este suficient sa completeze formular de inscriere. Taxa de participare se va plati in ziua concursului, in moneda locala.

Pentru o mai buna gestionare a datelor de inscriere, va rugam sa achitati taxa de participare in maxim 10 zile calendaristice de la data inscrierii. In cazul in care un concurent nu respecta acest termen limita, inscrierea sa va fi anulata, iar locul astfel eliberat va deveni disponibil altor solicitanti.
 

Numărul participanţilor este limitat după cum urmează: la individual – 200 participanţi, la ştafetă – 50 de echipe. În cazul în care după data de 15 aprilie 2013, prin renunţarea la participare a unor concurenţi deja înscrişi mai apar locuri disponibile, acest lucru va fi anunţat cel târziu până în 17 aprilie 2013 pe site, la secţiunea “News”, urmând ca pe aceste locuri disponibile să se poată înscrie alţi concurenţi, în ordinea solicitărilor şi până la epuizarea locurilor disponibile. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a suplimenta locurile disponibile oricând doresc, până cu o oră înaintea startului.

În taxa de participare, concurenţii vor avea asigurate cel puţin următoarele:

 • Număr de concurs
 • Cip electronic de înregistrare a timpului
 • Tricoul oficial
 • Acces la punctele de alimentare şi revitalizare
 • Asistenţă medicală ce constă în ambulanţe dotate special şi însoţite de personal medical specializat, amplasate pe punctele cheie de-a lungul întregului traseu a cursei.
 • Pasta party
 • Medalie de finisher
 • O intrare gratuită la Castelul Corvinilor şi o călătorie dus-întors cu telecabina de pe Cetatea Devei, pentru 2 persoane (concurent şi însoţitor, doar împreună şi în acelaşi timp), pe baza numărului de concurs prezentat la aceste locaţii, oricând în week-end-ul concursului.

9.    ŞEDINŢA TEHNICĂ

Şedinţa tehnică va avea loc la Deva, vineri 7 iunie 2013, ora 20.00, într-o locaţie care va fi anunţată din timp pe site. Participarea nu este obligatorie dar este recomandată.

10.    RIDICAREA KITURILOR DE CONCURS

Kiturile de concurs (care vor conţine cel puţin numerele de concurs, tricourile oficiale, şi cip-urile de cronometraj) se vor putea ridica din Deva în datele de 7 şi 8 iunie 2013, dintr-o locaţie şi după un program care vor fi anunţate pe site în timp util.

La ridicarea kit-ului de concurs, concurentul are obligaţia să prezinte dovada înscrierii şi plăţii taxei de paticipare primită pe e-mail de la organizatori, un act de identitate în original şi în plus de asta minorii vor trebui să prezinte acordul scris scris semnat de un părinte/tutore/reprezentant legal.

11.    PASTA PARTY

La Pasta Party vor avea acces toţi participanţii, pe baza numărului de concurs. Locul şi data desfăşurării acestui eveniment vor fi anunţate pe acest site în timp util.

12.  STARTUL

Startul va avea loc sâmbătă 8 iunie, la ora 9.30, pe platoul din faţa Castelului Corvinilor din Hunedoara.

13.  PUNCTE DE ALIMENTARE ŞI CONTROL

Pe parcursul traseului vor fi amenajate puncte de alimentare şi puncte de control, nu neapărat în aceleaşi locaţii. În punctele de alimentare se vor găsi pe tot parcursul cursei: apă, băutură energizantă, alimente, fructe. Concurenţii au obligaţia de a trece prin toate punctele de control, în caz contrar vor fi descalificaţi la finalul cursei. De aceea se recomandă respectarea cu stricteţe a traseului amenajat şi marcat.

14.  TIMPI LIMITĂ

Timpul limită de încheiere al semimaratonului este 3 ore, atât pentru proba individuală cât şi pentru proba de ştafetă. La jumătatea traseului (aproximativ km 10) va fi stabilit un timp intermediar de maxim 1,5 ore. Participanţii care nu se vor încadra în aceşti timpi limită nu vor fi clasaţi în rezultatele finale şi nu vor primi tricoul şi medalia de finisher. În cazul în care la timpul intermediar de la jumătatea cursei concurenţii vor fi anunţaţi de către organizatori că au depăşit timpul limită, ei au obligaţia să se oprească şi să urmeze îndrumările voluntarilor de la acel punct. Ei vor fi transportaţi la finish de către organizatori în maxim 15 de minute de la oprire.

15.  OPRIREA / RETRAGEREA DIN CURSĂ

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri din cursă un participant în următoarele cazuri:

 • Concurentul s-a accidentat după începerea cursei şi starea sa nu-i mai permite să continue cursa.
 • Depăşirea timpului limită intermediar
 • Concurentul este vizualizat de către un organizator fără să aibă prins de echipament la loc vizibil numărul de concurs.
 • În cazuri excepţionale

Orice participant care nu mai vrea sau nu mai poate să continue cursa, indiferent de motiv, are obligaţia de a anunţa cât mai repede organizatorii, prin intermediul telefonului sau al voluntarilor prezenţi pe traseu.

16.  MĂSURI DE SIGURANŢĂ

De-a lungul traseului vor fi voluntari pe biciclete, pregătiţi să anunţe orice problemă de sănătate apărută la un concurent. Vor exista la start şi la sosire ambulanţe cu personal specializat în acordarea primului ajutor şi cu dotările specifice.

Concurenţii participă la acest semimaraton pe proprie răspundere, fapt atestat de declaraţia pe baza căreia se înscriu. Declaraţia face parte integrantă din formularul de înscriere existent pe site. Minorii participă la acest semimaraton pe baza sus-amintitei declaraţii însoţită obligatoriu de acordul scris semnat de un părinte/tutore/reprezentant legal.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica traseul de concurs în cazurile în care condiţiile nefavorabile meteo sau de altă natură pot pune în pericol siguranţa participanţilor la cursă, sau pot chiar opri cursa dacă situaţia o impune. În cazul opririi cursei din cauze care ţin de dezastre naturale, nu se va mai întocmi un clasament final, iar participanţii nu vor primi înapoi taxa de participare.

17.  PENALIZĂRI

Situaţii sau acţiuni care duc la descalificarea concurenţilor:

 • Abaterea de la traseul impus de către organizatori. Nu este permisă nici scurtarea traseului prin tăierea unor curbe mai strânse pe trotuare sau prin afara şoselei sau drumului.
 • Ratarea unui punct de control.
 • Pierderea numărului de concurs sau participarea fără numărul de concurs prins vizibil pe echipament.
 • Utilizarea oricărui mijloc de transport pe parcursul participării la cursă.
 • Depăşirea timpilor limită impuşi de către organizatori.
 • Abandonarea de echipament pe traseu.
 • Abandonarea de ambalaje sau orice alte resturi pe traseu. Punctele de alimentare vor fi dotate cu coşuri mari de gunoi.
 • Comportament nesportiv faţă de ceilalţi concurenţi sau lipsă de respect faţă de oficiali, organizatori, public susţinător, localnici.
 • Nerespectarea indicaţiilor exprese ale organizatorilor sau ale reprezentanţilor acestora.