Declaratie minori - Semimaratonul Virşlilor 2013, ediţia I

Subsemnatul __________________________________________________, domiciliat/ă in localitatea ________________________________, str._____________________________, nr. ______, bl. ______, ap. ______, judeţul _____________________, identificat cu C.I/B.I. seria_____, nr. _____________, CNP ______________________________________, telefon de contact______________________________, in calitate de părinte/tutore al minorului _______________________________________________________________________ declar prin prezenta că sunt de acord cu participarea copilului meu/ minorului aflat sub tutela mea la concursul “Semimaratonul Virşlilor Hunedoara-Deva 2013, ediţia I”

Menţionez că sunt informat/ă în legătură cu riscurile ce sunt legate de practicarea alergărilor pe distanţe lungi în condiţiile prezentate pe acest site. Sunt de acord cu aceste condiţii, iar în cazul implicării copilului meu/ minorului aflat sub tutela mea într-un accident survenit în timpul concursului îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul respectiv şi nu voi pretinde organizatorului nici un fel de daune pentru acesta.

Sunt perfect conştient/ă că participarea la o competiţie de acest nivel presupune o pregătire fizică superioară. De asemenea, precizez că copilului meu/ minorului aflat sub tutela mea va fi receptiv/ă la eventualele sfaturi ale organizatorilor, pe întreaga durată a evenimentului şi se va supune deciziilor lor, atunci când acestea sunt de interes general. Totodată, precizez că nu îi voi trage pe organizatorii concursului la răspundere în cazul în care copilului meu/ minorului aflat sub tutela mea va fi descalificat/ă din competiţie pentru nerespectarea regulamentului concursului.

Pe propria mea răspundere mai declar următoarele:

  • datele declarate de copilului meu/ minorului aflat sub tutela mea în formularul de înscriere sunt exacte;
  • copilul meu/ minorul aflat sub tutela mea este apt din punct de vedere medical pentru probele acestui concurs;
  • copilul meu/ minorul aflat sub tutela mea are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare participării la acest concurs;
  • copilul meu/ minorul reprezentat de mine este asigurat medical în eventualitatea unui accident;
  • cunosc implicaţiile juridice ale participării la acest concurs şi îmi asum întreaga răspundere în cazul în care copilul meu/ minorul aflat sub tutela mea este implicat într-un accident;
  • am luat cunostinţă de faptul că unele porţiuni de traseu trec sau traversează drumuri publice şi declar că copilul meu/ minorul aflat sub tutela mea este informat şi conştient de respectarea legislaţiilor în vigoare cu privire la circulaţia pe drumuri publice;

Data: ____________                                                Semnătura: _______________________